Browsing Tag

ترفند تخفیف گرفتن

۴ تکنیک ذهن خوانی برای این که کنترل افکار دیگران را به دست گیرید

تاریخ، داستان زندگی افراد تاثیرگذاری است که با تولد، رشد، شیوه زندگی و حتی مرگ خود دنیا را تحت تاثیر قرار دادند. انسان های بزرگی در تاریخ آمدند و نشانه های مثبت و منفی زیادی از خود به جای گذاشته اند؛ اما قطعا یکی از آن دست انسان های افسانه…

هنر تخفیف گرفتن با فن بیان و چانه زدن برای قیمت کم تر

اگر نگاهی با تکیه بر آمار و ارقام و ریاضی وار به جوامع امروزی داشته باشیم قطعا از اوضاع کنونی حیرت زده خواهیم شد. درد مشترکی بین تمام مردم خصوصا در کشورهای جهان سوم وجود دارد که احتمالا کم تر کسی در کشور های پیشرفته دنیا درک خواهد کرد.…