Browsing Tag

نمونه های حاضر جوابی

حاضر جواب بودن ؛ یک فن سخنرانی جذاب

حاضر جواب بودن ؛ یک فن سخنرانی خاص چه قدر ریزبین و هنرمندانه سخن می‌گوید. همیشه جوابی در ذهنش دارد. چه قدر بلبل زبان است. با زبانش آدم را قورت می‌دهد و... این عبارت نمونه برداشت‌هایی است که دیگران از یک انسان حاضرجواب دارند. به راستی حاضر…