تست افسردگی بک

0 ۱,۰۲۹

تست افسردگی بک

راهنمایی اجرای تست: در زیر 21 سوال برای شما آماده شده است. لطفا هر سوال را با دقت بخوانید و از هر سوال گزینه ای انتخاب کنید که بهتر از همه احساس شما را نشان می دهد. به عبارت دیگر گزینه ای را انتخاب کنید که درست در زمان اجرای پرسشنامه بیشتر با احساس فعلی شما سازگار است. توجه کنید که جواب درست یا غلط وجود ندارد، فقط احساس خود را نسبت به هر سوال علامت بزنید.
مشاهده مقاله  تست میزان خجالتی بودن

نظر خود را بنویسید

Your email address will not be published.