آرایش اتاق سخنرانی

16

آرایش اتاق سخنرانی

برای ارائه ی یک سخنرانی خوب، محیط سخنرانی، آرایش و چیدمان آن هم باید طوری باشد که مورد  پسند مخاطبان قرار بگیرد. علاوه بر این باید خود سخنران هم در آن محیط احساس راحتی کند تا بتواند سخنرانی اش را به بهترین شکل ارائه دهد.

سبک های آرایش اتاق سخنرانی
سبک های آرایش اتاق سخنرانی

انواع آرایش های پرطرفدار اتاق:

۱)سبک اتاق اداری: این نوع آرایش اتاق برای جلسه های سخنرانی به کار می رود که مخاطبان نیاز به یادداشت برداری داشته باشند و اتاق دارای یک میز مستطیل شکل باشد. این سبک برای تعداد ۱۲ تا ۱۵ نفر ایده آل است. سخنران هنگام سخنرانی در یک انتها می ایستد و یا می نشیند و سخنرانی خود را ارائه می دهد.

۲)سبک دایره وار: در این سبک میز اتاق به جای شکل مستطیلی به شکل دایره است. این سبک آرایش اتاق، بسیار چیدمان خوبی در سخنرانی به روش بحث آزاد است.چون ریاستی نیست و همه خود را یکسان می بینند. هر کسی می تواند سخنرانی خود را به راحتی ایراد کند. این هم برای گروه های کوچک ایده آل تر است.

۳)سبک ضیافتی: این سبک برای تعداد بیشتر به کار می رود. برای مواقعی که بخواهیم افراد در میان سخنرانی فعالیت های گروهی هم انجام بدهند. چند میز قرار می دهیم و سر هر میز سه تا هشت نفر می نشینند، به طوری که همه به راحتی بتوانند صحبت کنند. با اجرای این فعالیت های گروهی، جلسه سخنرانی برای مخاطبان جذاب تر می شود. فضای بین میزهایی که در اتاق است به سخنران اجازه می دهد که بین میزها بچرخد و به دنبال موضوع سخنرانی، با گروه ها تبادل نظر داشته باشد.

مشاهده مقاله  6 راه کلیدی در فن بیان تا رهایی از مشکل مسخره شدن توسط اطرافیان!

۴)سبک U شکل: این سبک برای کلاس های آموزشی بسیار مناسب است. در این سبک اگر میزی وجود نداشته باشد، محیط سخنرانی و آموزش صمیمی تر می شود. افراد به شکل  U شکل  می نشینند و حضار می توانند در مورد موضوع مورد بحث در سخنرانی به راحتی با یکدیگر تبادل نظر کنند. این نوع آرایش برای یخ شکنی بین مخاطبان بسیار مناسب است.

۵)سبک مدرسه ای: این سبک ممکن است برای بعضی مخاطبین خوشایند نباشد. چون در طول سحنرانی خاطرات منفی زمان مدرسه را به یاد می آورند. در این سبک، چیدمان صندلی ها مانند کلاس درس است. این روش برای سخنرانی های بزرگ و سمینارها استفاده می شود.

۶)سبک تئاتری: سبک تئاتری به شیوه ای است که برای مراسم های بزرگ با مخاطبین زیاد استفاده می شود. این روش برای زمانی مناسب است که سخنران در طول سخنرانی جلوی حضار بایستد و سخنرانی خود را ارائه دهد. در این آرایش معمولا کف سن را هم شیبدار می سازند.

نظر خود را بنویسید

Your email address will not be published.