سخنرانی تخصصی

25

سخنرانی تخصصی

تعریف و توصیف:

سخنرانی تخصصی بدین معنا است که سخنرانی ما در رابطه با یک تخصص و حرفه می باشد و توسط سخنرانی اطلاعاتی را در اختیار متخصصین و یا دانشجویان آن رشته قرار می دهیم.

با ظهور دانشگاه های مختلف و تخصصی شدن علم، سخنرانی تخصصی نیز بسیار رواج پیدا گرد. از مصادیق سخنرانی تخصصی می توان به موارد ذیل اشاره کرد:

  • سخنرانی در دانشگاه ها
  • سخنرانی در کنفرانس های داخلی و خارجی
  • ارائه سخنرانی برای هیئت علمی دانشگاه ها
  • سخنرانی برای متخصصین حرفه ی خود و …
سخنرانی تخصصی
سخنرانی تخصصی

 

هدف از سخنرانی تخصصی:

هدف از ارائه سخنرانی تخصصی ارائه ی اطلاعات خاص برای افراد خاص به منظور بالا بردن اطلاعات آنها و یا تغییر در بینش و رفتار مخاطبان می باشد.

اگر می خواهیم بدانیم که به هدف خود رسیده ایم یا خیر، باید به زبان بدن مخاطبان گوش فرا دهیم. اگر مخاطبان به تجربه ی آهان رسیده باشند و مطالب برایشان جذاب بوده باشد، با تکان دادن سر و یا خیز برداشتن به جلو به ما خواهند گفت که به هدف خود رسیده ایم.

در سخنرانی تخصصی محتوا بسیار مهم تر از اجرا سخنرانی است:

مخاطبان سخنرانی های تخصصی به دنبال محتوای خاص هستند. چیزی که تا به حال نشنیده اند. اگر چنین محتوایی داشته باشیم، مخاطبان جذب ما خواهند شد.

سخنزانی تخصصی خسته کننده است اما آن را جذاب می کنیم، تا مخاطبان بدون کسالت به سخنان ما گوش فرا دهند:

در سخنرانی های تخصصی درک مخاطبان به یک میزان نیست. لذا احتمال دارد برخی از مخاطبان سخنرانی ما سنگین و خسته کننده باشد. برای جلوگیری از این امر چند راهکار پیشنهاد می دهم:

  1. زیاد مثال بزنید. کسی می تواند مثال بزند که کاملاً به مبحث سخنرانی ارائه شده مسلط باشد. مثال زدن باعث مقبولیت ما نزد مخاطبان می شود و همچنین باعث درک بهتر مطلب توسط مخاطبان می شود. تا زمانیکه مطالب ما توسط مخاطب درک می شود، انان دچار کسالت نمی شوند.
  2. از پاورپوینت، پرزی و فیلم استفاده کنیم.
  3. مسیر سخنرانی را به مخاطبان بگوییم. اگر مخاطبان بدانند که در طول سخنرانی چه مطالبی را خواهند آموخت، پذیرش ذهنی آنها برای مطالب بالا می رود.
  4. از فلش استفاده کنیم. در هر زمینه ی تخصصی که سخنرانی می کنیم، قطعاً می توان برای آن فلش یافت.
  5. سخنرانی خود را بر اساس دانش فعل مخاطبان ارائه دهیم. برای دانشجویان کارشناسی و ارشد و دکترا نباید از یک سطح سخنرانی استفاده کرد. برای متخصصین تازه کار نباید از دانشی استفاده کرد که مورد نیاز آنها نیست و یا برای آنها دشوار است.
  6. تحرک داشته باشیم. وقتی بر روی سن قدم می زنیم، مخاطبان احساس بهتری خواهند داشت. یک جا ایستادن، پشت تریبون ماندن، سبب ایجاد حس یکنواختی و کسالت می شود.
مشاهده مقاله  چهار روش کنترل خشم در مذاکره با فن بیان

نظر خود را بنویسید

Your email address will not be published.