فن بیان در تبلیغات

۴۸۰

فن بیان در تبلیغات و بازاریابی

یکی از روش های ایجاد ارتباط موثر با مشتریان در بازاریابی و تبلیغات، استفاده صحیح از کلام و فن بیان در تبلیغات با کمک آموزش سخنرانی و فن بیان  بطور حرفه ای می باشد. بازاریابی و تبلیغات صحیح، کمک می کند تا احساس قابل قبولی از محصول در ذهن مشتری شکل بگیرد. به طوری که ذهنیت مشتری، پیش از خرید و تجربه استفاده از آن محصول ترغیب می شود. یادگیری ویژگی های فن بیان در تببلیغات و به کار بردن این مهارت می تواند ارتباط خوبی با مشتری ایجاد کند. همچنین فن بیان قوی در بازاریابی می تواند احساس خوبی قبل از تجربه استفاده از محصول برای مشتریان ایجاد کند.

می توان گفت تبلیغات و بازاریابی روشی برای انتقال معنا و مفهوم مورد نظر به مشتریان است. بعضی از روش های فن بیان با تاثیر گذاشتن بر ترس آگاهانه از تجربه محصول عمل می کنند. به این شکل که بر دلهره و ترسی که در ذهن مشتریان از تجربه کردن آن محصول وجود دارد اثر گذاشته و می توانند این احساس را تغییر دهند. شیوه های دیگر استفاده از فن بیان در تبلیغات، تبلیغات تحول گرا و تبلیغات آگاهی دهنده می باشند. روش تبلیغات تحول گرا نیز چگونگی برقراری ارتباط با مشتریان را توصیف می کند. با این تفاوت که از فن بیان طوری استفاده شود که تجربه مصرف محصول را زیبا جلوه دهد. این روش فن بیان در بازاریابی و تبلیغ با روشی که فقط برای اطلاع رسانی باشد و یا به اصطلاح آگاهی دهنده باشد، متفاوت است. فن بیان آگاهی دهنده، مزایا و یا اطلاعاتی راجع به محصول ارائه می دهد اما فن بیان ترغیب کننده، بیان می کند که هنگام استفاده از محصول چه احساس و تجربه ای برای مصرف کنندگان به وجود می آید.

مشاهده مقاله  با مهارت های ارتباط غیرکلامی در فروش و بازاریابی پیشگویی کنید!

فن بیان در تبلیغات

برای تقویت فن بیان در بازاریابی، بهتر است با ساختار استدلالی نیز آشنا شویم. با کسب اطلاعات کافی در زمینه شناخت زبان و استدلال منطقی، می توان در تبلیغات تحولی و ایجاد رغبت و انگیزه در مشتریان و مخاطبان موفق بود. به این ترتیب که بازاریاب خوب، با فن بیان قوی می تواند اظهارات خود را در تبلیغ یک محصول اثبات کند و از این طریق مخاطب را تحت تاثیر قرار دهد. لذا می تواند با استفاده از ساختار استدلالی در فن بیان خود، معنا و محتوایی در ذهن مخاطب بسازد که بسیار بیشتر از تبلیغات اطلاع رسانی تاثیر گذار است. ساختار فن بیان در تبلیغات از سه بخش اصلی تشکیل می شود که عبارتند از: ارائه یک ادعا در مورد محصول مورد نظر، ارائه یک بنیان و اساس و قانون که  برای مخاطبان قابل قبول باشد و بخش سوم، توضیح دادن یک مجوز یا استدلالی که به وسیله آن، از آن قانون گفته شده بتوان به ادعا پی برد. به بیانی دیگر اینکه ادعای مطرح شده برای تبلیغات محصول را با قانون و پایه ای که در ذهن مخاطبان پذیرفته شده است، استدلال کنیم.

فن بیان در تبلیغات

راهکارهای عملی در تقویت فن بیان در تبلیغات و بازاریابی

هرچند فن بیان استدلالی در ایجاد رغبت مفید است، اما روش های تغییر شکل بیان  نیز وجود دارند. با استفاده از آن ها می توان شکل ارائه مطلب را تغییر داد و از مهارت های زبانی و ادبی که جذابیت در کلام ایجاد میکند برای افزایش تاثیرگذاری فن بیان در تبلیغات کمک گرفت. به این ترتیب امکانات ارتباطاتی به طور خلاقانه برانگیخته می شوند.

مشاهده مقاله  مروری بر معجزه اپیستروف ، تکرار و افزونگی در فن بیان

چهار دسته اصلی از مهارت های ایجاد جذابیت در فن بیان تبلیغی عبارتند از: کاربرد واژه ها و مفاهیم تبلیغی به صورت استعاری، تشبیه و بدیع گویی، مجاز و طنز.

کاربرد استعاره در فن بیان بازاریابی و تبلیغ کمک می کند تا یک ایده و مفهوم با تشبیه به ذهن مخاطب نزدیک شود. این روش در بازاریابی کاربرد زیادی دارد و معمولا مفهوم مورد نظر را به چیزی که برای مخاطب قابل قبول باشد تشبیه می کند.

استعاره و همچنین تشبیه در فن بیان و معرفی یک محصول مسیر برقراری ارتباط مشتریان را با محصول و پدیده جدید هموار تر می کند.

هنر مجاز در فن بیان تبلیغات به طور خلاصه، بزرگنمایی یکی از جنبه های با ارزش محصول است. به طوری که این جنبه مهم جلوه داده شود و مشتریان را برای تجربه استفاده از محصول ترغیب نماید.

از طنز نیز می توان به عنوان روش دیگری در تاثیر گذاری فن بیان در تبلیغات اشاره کرد. در این روش فرد تبلیغ کننده با بیان طنز آمیز و کنایه، مخاطبان را به تجربه استفاده از محصول دعوت می کن. روش طنز در فن بیان بازاریابی معمولا کمتر استفاده می شود و بهتر است در کنار آن تبلیغات جدی هم باشد.

[تعداد: 0    میانگین: 0/5]

نظر خود را بنویسید

Your email address will not be published.