فن بیان سیاسی چیست؟

52

فن بیان  قوی برای افرادی که در زمینه های سیاسی فعالیت می کنند بسیار مهم است.  آن ها باید آگاهی و توانایی لازم و کافی در زمینه برقراری صحیح ارتباطات و تبادل صحیح  اطلاعات داشته باشد. داشتن فن بیان سیاسی خوب از طرفی در ارتباط با جامعه ملی و از طرفی برای ارتباط با جامعه جهانی و تعاملات صحیح خارجی مفید است. در این تعاملات، منافع ملی، ارزش ها و اولویت ها و همچنین در مقیاس خارجی مناسبات روز دنیا با توجه به حفظ منافع ملی باید در نظر گرفته شود. لذا آگاهی لازم در مورد فن بیان خطابه و آموزش سخنرانی  و فن بیان ، ارائه اطلاعات صحیح در آن، تناسب سطح اطلاعات با سطح مخاطبان و همچنین آگاهی از اصول و روش های بالا بردن تاثیرگذاری موضوع بسیار مهم است.

روش های ارتقای فن بیان سیاسی بهتر است برای موفقیت در مذاکرات و سخنرانی های سیاسی مورد استفاده قرار گیرند. از جمله راهکار های فن بیان کنترل کردن و پیش بردن فضای حاکم بر جلسه مذاکره یا سخنرانی سیاسی است به طوری که فضای حاکم  پذیرای سخنان و خواسته های فرد سخنران شود و او به اهداف خود دست یابد. به این منظور یک راهکار ارتقای فن بیان این است که حتی اگر سخنان او به گونه ای باشد که پذیرش آن برای مخاطبان مبهم و یا مشکل باشد باید در هاله ای از جذابیت پوشانده شده و سپس با جذابیت سخنانش را بیان کند. به این ترتیب امکان پذیرش آن بالاتر می رود.

فن بیان سیاسی

یکی از موقعیت هایی که لازم است از مهارت های فن بیان استفاده شود زمانی است که مخاطبان با سخنران همسو و موافق نباشند. واضح است هنگامی که فرد سیاستمدار سخنرانی یا مذاکره می کند، بخش قابل توجهی از هدف نطق او انتقال ایده ها و افکار و خواسته های خود به طرف مقابل است. ممکن است طرف مقابل و یا مخاطبان، پیش از شنیدن سخنانش نظری مخالف او داشته باشند. لذا بهتر است که قبل از سخنرانی، از تفاوت عقیده ها اطلاع کافی داشته باشد و با همدلی و همدردی و با جای دادن این مهارت ها در فن بیان سیاسی نظرات خود را بیان کند و با تحمل تفاوت ها و نه لزوما پذیرش تفاوت ها بر افکار مخاطبان تاثیر بگذارد. توجه شود که اگر نقاط مشترک و ارزش های مشترک بین سخنران و مخاطبان وجود دارد، بیشتر بر نقاط اشتراک تاکید کند.

مشاهده مقاله  11 نکته کلیدی شناخت دروغگوها با کمک فن بیان

یک سخنرانی سیاسی ممکن  است توسط افراد عامه جامعه یا نخبگان و تحصیلکرده ها شنیده شود، بنابراین باید برای همه قابل درک و قابل قبول باشد و همچنین اگر توسط افراد آگاه و مطلع شنیده شد، بدون اشتباه باشد. پس مهارت دیگر در فن بیان سیاسی این است که فرد سخنران باید اطلاعات کافی و عمیق از موضوع مورد بحث داشته باشد. در مذاکره هم علاوه بر داشتن اطلاعات کافی از پیچیدگی های موضوع، توانایی کسب اطلاعات از طرف مقابل در حین مذاکره و استفاده مفید از این اطلاعات را نیز داشته باشد.

برای تقویت فن بیان سخنان باید به جا و به میزان کافی ارائه شوند. از ارائه سخنان بی ارتباط و نادرست پرهیز شود. در مذاکره، توانایی خوب شنیدن و درک صحیح مواضع طرف مقابل از سخنان او می تواند بسیار راه گشا باشد. داشتن اخلاق خوب و توام با احترام متقابل نیز مهم است.

فن بیان سیاسی

روش دیگر بهبود فن بیان شناخت صحیح از مخاطب و آگاه بودن از سطح دانش و آگاهی آن ها، ماهیت ذهنی آن ها و نگرش ها و اولویت های آن هاست. شناخت مخاطب در طراحی و اجرای صحیح و تاثیرگذار یک خطابه بسیار مهم است. لازم است که فرد سخنور برای تاثیر گذاری بیشتر، مطالب واقعی و حقیقی را بیان کند و از  گفتن خلاف، بپرهیزد. اما حقایق نیز باید با بیانی مناسب شرایط بیان شوند.

آشنایی با روش های به روز فن بیان و شناخت فرهنگ پذیرش در جامعه مخاطبان می تواند بر میزان نتیجه گیری موثر باشد. به طوری که در جامعه  مخاطبان، لذت بخشی و جذابیت می تواند تاثیر گذاری را بالاتر ببرد. بنابراین جذابیت بخشیدن به کلام و بیان نیز از روش های بهبود فن بیان است. برای ایجاد جذابیت در بیان می توان از روش هایی که در متون مورد علاقه و مورد پذیرش مردم جامعه استفاده شده است الهام گرفت. برای مثال می توان از حکایت ها، مثل ها و یا حتی طنز مناسب با شرایط برای ایجاد جذابیت استفاده کرد.

مشاهده مقاله  نحوه ارائه موفق یک سخنرانی از روی متن

 

برای راهکارهای ارتقای فن بیان سیاسی به طور خلاصه به موارد زیر اشاره می شود:

 

  • ایجاد جذابیت در سخنان و ارائه هرچه زیباتر کلام، امکان پذیرش آن را از طرف مخاطبان بالاتر می برد.
  • سخنران باید اطلاعات درست از منابع موثق داشته باشد تا خواسته یا نا خواسته مطلب خلاف بیان نکند.
  • سخنران بهتر است بیشتر بر روی نقاط اشتراک خود و مخاطبان تاکید کند و با همدلی نظراتش را بیان کند.
  • از تفاوت های فکری خود و مخاطبان آگاه باشد و اگر ممکن است با تحمل تفاوت ها سخن بگوید.
  • یک سخنرانی سیاسی باید برای مردم طبقات مختلف با سطح آگاهی مختلف، قابل درک باشد.
  • فرد سخنور باید مطالب را مطابق با واقعیت بیان کند و همچنین این واقعیت ها را متناسب با شرایط بیان کند.
  • برای ایجاد جذابیت در کلام، می توان از حکایت ها، مثل ها و یا حتی طنز مناسب با شرایط استفاده کرد.

نظر خود را بنویسید

Your email address will not be published.