مراحل سخنرانی

213

مراحل سخنرانی

یادگیری مراحل سخنرانی لازم و ضروری است. برای ارائه یک سخنرانی خوب و ایده آل لازم است نکاتی را بدانیم تا بتوانیم سخنرانی خود را به بهترین نحو ایراد کنیم. سخنرانی از سه مرحله ی اصلی تشکیل شده است. این مراحل عبارتند از:

  • چه چیزی می خواهیم بگوییم؟ ما باید درباره ی مطلبی که می خواهیم در موردش سخنرانی کنیم، فکر کنیم و همه ی جوانب و جزئیات آن را در سخنرانی خود در نظر بگیریم. حالا با توجه به هدفمان و منظوری که می خواهیم به مخاطبان برسانیم،

سخنرانی خود را انجام دهیم.

  • با چه ترتیبی باید سخنرانی کنیم؟ رعایت ترتیب در سخنرانی باعث می شود که ما به مطالبی که می خواهیم در سخنرانی بیان کنیم نظم و ترتیب بدهیم و در میان واژه ها و مطالب هماهنگی ایجاد کنیم. چون در غیر اینصورت در هنگام سخنرانی دچار اضطراب و تشویش می شویم. پس اگر ما سخنرانی خود را از قبل آماده کرده باشیم و روی آن تمرین کرده باشیم، در طول سخنرانی از هرگونه اضطراب و نگرانی در امان هستیم.
  • چگونه باید سخنرانی کنیم؟ ما باید در اینجا دو مطلب اساسی را در نظر بگیریم. اول آنکه باید سخنرانی خود را خیلی روان و واضح بیان کنیم تا برای مخاطبان ملموس باشد و بتوانند مقصود و منظور ما را بفهمند. دوم آنکه سخنرانی ما باید جذاب و آراسته باشد به طوریکه مخاطبان را جذب کند. این بستگی به میزان کیفیت و کمیت سطح مطالعات ما دارد. اگر مطالعات ما منظم و پی در پی باشد و مسیر و راه خود را در مورد موضوع سخنرانی تعیین کرده باشیم، به بهترین نتیجه ی ممکن دست پیدا می کنیم.
  • مراحل سخنرانی
    مراحل سخنرانی
  • رعایت این مراحل برای هر سخنرانی لازم است و هر سخنرانی برای اینکه در انجام  مراحل فوق موفق شود، نباید از مطالعه غافل شود.

عمل کردن به این موارد می تواند ما را برای سخنرانی آماده کند. این آماده سازی قبل از سخنرانی،موجب بالا رفتن اعتماد به نفس می شود. پس تنها چیزی که ما را در ارائه سخنرانی به بهترین نحو و اینکه سخنران خوبی باشیم یاری می کند، تمرین، تمرین و باز هم تمرین است.

مشاهده مقاله  4 راه برای این که نسبت به مخاطبان خود یک سخنران مسئولیت‌پذیر باشید

نظر خود را بنویسید

Your email address will not be published.