توضیح دادن ،مهارتی کلیدی در سخنرانی موفق

17

یکی از مهم ترین و قاعده مند ترین مهارت های اجتماعی، مهارت توضیح دادن در سخنرانی است. به این دلیل که ما نیاز داریم تا پیام خود را بطور صحیح و درست انتقال دهیم و توضیح باید متناسب با سن و درک مخاطب باشد.

تصور کنید زمانیکه یک معلم می خواهد معنای یک واژه ی جدید را که دانش آموزان برای اولین بار آن را می شنوند توضیح دهد، باید به قدری در توضیح دادن آن مهارت داشته باشد که همه مفهوم آن کلمه را بفهمند.معلم باید بداند در توضیح خود از چه کلماتی استفاده کند و آن را به موضوعات و کلماتی که برای دانش آموزان قابل درک است ربط دهد تا به راحتی مفهوم آن را درک کنند. باید از مثال هایی استفاده کند که به راحتی برای دانش آموزان قابل تصور باشد.

باید به این مسأله توجه کنیم که این فقط مسأله ی قشر معلمان نیست. مسأله ای است که شامل پزشکان، روانشناسان، افسران پلیس، خبرنگاران و… هم می شود. زیرا آنها در موقعیت های مختلف مجبورند توضیحاتی را در خصوص موضوعات مربوط به شغلشان ارائه دهند.

 

مهارت کلیدی توضیح دادن در سخنرانی موفق

کاربردهای توضیح دادن:

  • برطرف کردن ابهامات موجود
  • بیان موضوعات و انتقال آنها
  • اشتراک گذاری اطلاعات و موضوعات برای مطلع شدن مخاطبان و رسیدن آنها به  موضوع
  • قابل فهم شدن مفاهیم پیچیده و سخت
  • بیان نظرات درباره ی موضوعات مختلف

توضیح دادن سه نوع است:

  1. توضیحات توصیفی:

این توضیحات زمانی کاربرد دارند که می خواهیم یک فرآیند یا پروسه را به طور کامل و مفصل شرح بدهیم. برای مثال برخی از این موارد عبارتند از:

  • مثلاً پرستاری که در بیمارستان نحوه ی شیر دادن به نوزاد را به طور کامل برای مادر توضیح می دهد. قطعاً این توضیح دادن باید مفصل و با شرح کامل صورت بگیرد.
  • پزشکی که نحوه ی استفاده از دارو را به طور کامل برای بیمار توضیح می دهد.
  1. توضیحات تفسیری:
مشاهده مقاله  فن بیان در استخدام

این توضیحات برای رفع ابهامات و روشن سازی یک مسأله استفاده می شوند. مثلاً پزشکی که به بیمار خود نتایج عدم استفاده ی به موقع از داروها و تأثیر آن را بر بدن می گوید.

  1. توضیحات استدلالی اصولاً ما در جواب پرسش هایی از توضیحات استدلالی استفاده می کنیم که با کلمه ی پرسشی چرا آغاز می شود. مثلاً چرا ما تحت تأثیر حرف مردم قرار می گیریم؟ چرا فرزندمان به حرف ما گوش نمی دهد؟

 

mod-1.jpg

روش توضیح دادن:

ما باید توضیحات خود را به گونه ای بدهیم که تأثیرگذاری آنها زیاد باشد. مثلاً به طور ساده و معمول می توانیم از تصاویر، جداول، نمودارها و ابزارهای سمعی و بصری استفاده کنیم یا در سطح بالاتر از فیلم ها، برگزاری کلاس ها و بازی های آموزشی و… استفاده کنیم.

استفاده از این ابزارها در توضیح دادن باعث ایجاد علاقمندی در مخاطبان می شود و میزان یادگیری آنها را به صورت چشمگیری افزایش می دهد.

 

 

نظر خود را بنویسید

Your email address will not be published.