همه می ترسند

13

همه می ترسند

واقعیت این است که همه می ترسند . همه ما در وجودمان ترس هایی مختلف، بزرگ و کوچک، پنهان و آشکار را تجربه می کنیم . مارک تواین می گوید: (( شهامت، فقدان ترس نیست، بلکه کنترل و تسلط بر ترس است .)) در لحظه بحران ، شما برای انتخاب ، اتخاذ تصمیمات دشوار و انجام کارهای لازم برای اطمینان از بقا و سعادت  مردم و سازمانی که به شما مربوط است ، باید شهامت زیادی به خرج دهید.

بدترین تاثیری که وجود ترس از شکست در انسان می تواند ایجاد کند، فلج و توقف کامل فعالیت ها است .

افرادی که چنین ترسی دارند مثل گوزنی که در میان چراغ های بزرگی گیر افتاده است ، وارد حالت شوک احساسی می شوند . آن ها دست وپای خود را گم می کنند.  این ترس از شکست می تواند حتی افراد قوی را نیز متزلزل و مردد سازد.

همه می ترسند
همه می ترسند

آنچه که از آن واهمه دارید را انجام دهید

راالف والدو امرسون در جایی نوشته است : (( اگر می خواهیدفردی موفق شوید، باید بتوانید با ترس هایتان روبرو شوید. اگر آنچه که از آن می ترسید را انجام دهید، مرگ ترستان حتمی خواهد بود.)) شما می توانید شهامت را در خود از طریق مواجهه با ترس هایتان و انجام کارهایی که بیش از همه از آن ها واهمه دارید، تقویت کنید. در امور شغلی ، بزرگترین ترس (بعد از ترس از اخراج کردن کسی یا اخراج شدن ، و ضررهای مالی یا ورشکستگی ) ترس از روبرو شدن با مردم است . بسیاری از افراد به گونه ای واضح و آشکار از گرفتن تصمیمات دشوار وبرخورد با مردم هراس دارند . آن ها از مشاهده واکنش های تند ، بحث وجدل و درگیری می ترسند. این ناتوانی در مواجهه با مردم در داخل وخارج از محیط کاری ، اغلب می تواند برای شرکت خطرناک و مخرب باشد.

مشاهده مقاله  با شناخت ریشه های ترس ،دلواپسی هایتان را حین حرف زدن در جمع دور بریزید!

خوشبختانه ، شهامت را می توان با انجام اقدامات شجاعانه افزایش داد. وقتی کاری که از انجام آن واهمه دارید را انجام می دهید، احساس شجاعت بیشتری می کنید. شجاعانه عمل کردن ، شما را با شهامت می سازد، حتی اگر چنین احساسی نداشته باشید. امرسون در ادامه می نویسد:(( کارها را انجام بده ، چرا که اینگونه قدرت را به دست خواهی گرفت.)) از گرفتن تصمیمات سخت ، بویژه تصمیماتی که در ارتباط با مردم و هزینه هاست، نترسید.

نظر خود را بنویسید

Your email address will not be published.