Browsing Category

جلب توجه دیگران با فن بیان

جلب توجه دیگران با استفاده از فن بیان به سادگی ممکن می شود!

زمانی که صحبت می کنید کسی به حرف شما گوش می دهد؟ چه احساسی هنگام صحبت کردن با دیگران دارید؟ آیا حس می کنید دیگران منتظر تمام شدن صحبت های شما هستند تا زودتر از دست شما خلاص شوند؟ همان طور که می دانید ما روزانه با افراد زیادی سر وکار داریم.…