مراحل سخنرانی

مراحل سخنرانی یادگیری مراحل سخنرانی لازم و ضروری است. برای ارائه یک سخنرانی خوب و ایده آل لازم است نکاتی را بدانیم تا بتوانیم سخنرانی خود را به بهترین نحو ایراد کنیم. سخنرانی از سه مرحله ی اصلی تشکیل شده است. این مراحل عبارتند از: چه…

میکروفن در سخنرانی

میکروفن در سخنرانی مهم ترین ابزار یک سخنران برای سخنرانی، میکروفن است که انتخاب مناسب آن، تاثیر بسیار زیادی در روند پیشرفت سخنرانی دارد. زیرا به وسیله ی آن صدای ما در طول سخنرانی به مخاطبان انتقال پیدا می کند. انواع میکروفن:…

سخنرانی و جرات ورزی یا قاطعیت

جرات ورزی یا قاطعیت عبارتست از توانایی ابراز خود مولفه های قاطعیت: 1)درخواست کردن 2)شروع کردن رابطه 3) توانایی نه گفتن 4) توانایی ابراز احساسات مثبت و منفی خود فواید قاطعیت: قاطعیت باعث 1)سلامت روان 2)خود پنداری مثبت…

آرایش اتاق سخنرانی

آرایش اتاق سخنرانی برای ارائه ی یک سخنرانی خوب، محیط سخنرانی، آرایش و چیدمان آن هم باید طوری باشد که مورد  پسند مخاطبان قرار بگیرد. علاوه بر این باید خود سخنران هم در آن محیط احساس راحتی کند تا بتواند سخنرانی اش را به بهترین شکل ارائه…