Browsing Tag

آماده سازی سخنرانی

آماده‌سازی سخنرانی : جای‌گیری، تعیین ژست و تنوع صوتی

مراحل آماده‌سازی سخنرانی به خوبی پیش می‌رود، سخنرانی را با پیام اصلی و مقصود واقعیتان شروع می‌کنید، با توجه به آمادگی‌های قبلی برای سخنرانی متنی را که بارها ویرایش و سپس به خاطر سپرده بودید را دقیقا ارائه می‌دهید و نهایتا همه چیز را جمع و…