Browsing Tag

آمادگی سخنرانی

5 نکته نجات‌بخش برای برنامه ریزی بهتر سخنرانی

همیشه همه چیز طبق میل ما در سخنرانی پیش نمی‌رود؛ خصوصا وقتی که سخنرانی در حال برگزاری باشد و هر اتفاقی که بیفتد همچون آبی است که هرگز به جوی بازنمی‌گردد! به طور معمول پیش از سخنرانی آمادگی‌های زیادی صورت می‌پذیرد تا این که روند سخنرانی به…

آماده‌سازی سخنرانی : جای‌گیری، تعیین ژست و تنوع صوتی

مراحل آماده‌سازی سخنرانی به خوبی پیش می‌رود، سخنرانی را با پیام اصلی و مقصود واقعیتان شروع می‌کنید، با توجه به آمادگی‌های قبلی برای سخنرانی متنی را که بارها ویرایش و سپس به خاطر سپرده بودید را دقیقا ارائه می‌دهید و نهایتا همه چیز را جمع و…