Browsing Tag

باز کردن سر صحبت

برای شروع سخنرانی چگونه سر صحبت را باز کنیم

شروع سخنرانی سارا در یک جلسه سخنرانی شرکت کرده بود. او می خواست در این جلسه ، با بقیه شرکت کنندگان جهت همکاری ارتباط برقرار کند، اما برای شروع سخنرانی نمی دانست چطور باید سرصحبت را با آنها باز کند. به ذهنش خطور کرد که بهتر است با چند سوال…