Browsing Tag

برنامه ریزی

با برنامه ریزی صد قدم از دیروز خود جلوتر باشیم

برنامه‌ ریزی شک نکنید که افراد موفق، شب خوابیده اند و صبح که از خواب برخاسته اند و در موقعیتی ۱۸۰ درجه متفاوت با دیروز قرارگرفته اند.امروز صد قدم جلوتر از دیروز هستند بدون اینکه متحمل استرسی کشنده باشند. بله آنها امروز صبح صد قدم از دیروز…

ساده کردن کارها

ساده کردن کارها پیچیده ساختن امور، کاری است ساده وساده کردن آن ها امری است بسیار پیچیده قانون میر ساده کردن کارها در همه ی مراحل زندگی امری مهم محسوب می شود.در بسیاری از اوقات معمول زندگی، از اینکه باید کارهای بسیار زیادی را در زمانی…