Browsing Tag

ترفند های درخواست از دیگران

8 راز افرادی که فن بیان درخواست کردن از دیگران را به خوبی می‌دانند

کاری در دنیا سخت تر از قرض کردن پول از دیگران، درخواست از اساتید برای این که یک امتحان مهم لغو شود، درخواست برای رسیدگی به یک مشکل بغرنج و به طور کلی کمک خواستن از دیگران در شرایط ناچاری وجود دارد؟ زندگی ما تلفیقی از تجربیاتی است که در…