Browsing Tag

تسلط بر افکار

چه طور قدرت کنترل افکار را به دست گرفته و متفاوت فکر کنیم؟

آن گفتگویی که معمولا در تنهایی یا در خاموشی و روشنی ذهنتان با خودتان دارید همان رفتاری است که از درون شما به برون تراوش می‌کند. اگر گفتگویی پر از شک و تردید، پر از نقد و اشکال از خودتان و مملو از پیش‌بینی‌های فاجعه‌بار نسبت به اهدافتان باشد…