Browsing Tag

تمرین ذهنی

سه تمرین ذهنی که شما را از نظر روانی ورزیده‌تر می‌کند

اگر می‌خواهید زورتان آن قدر زیاد شود که بتوانید وزنه سنگین بلند کنید به نیروی بدنی بیش‌تری نیاز دارید قوای عضلات بدنتان زیاد شود. برای این که احتمالا هر رشته ورزشی را احتمال کنید و هر تکنیکی را به کار ببرید تا به تناسب و آمادگی جسمانی…