Browsing Tag

حرف زدن با نوجوان

با فن بیان قوی می توانید نزدیک ترین دوست فرزند خود باشید

گاهی فاصله ها آن قدر زیاد می شوند که درک حد و اندازه و سنجش آن ها غیر ممکن می شود. مثل فاصله ای به درازا یک نسل که بین والدین و فرزندان ممکن است وجود داشته باشد. با وجود تاکید بر ازدواج و صاحب فرزند شدن در سنین پایین شرایط مختلف جامعه به…