Browsing Tag

رابطه سالم

17نکتۀ علمی در جهت پرورش فرزندان شاد و خوشحال

هروالدینی دوست دارد که فرزندانی موفق و خوشحال را تربیت کند. اما در این زمینه، آموزش‌ها و کلاس‌ها و روش‌های بی‌شماری وجود دارند. به حرفِ چه کسی باید گوش کرد؟ کدام روش از همه‌ مفیدتر است؟ 17 راه علمی برای پرورش فرزندان شاد که اعتماد…