Browsing Tag

زندگی در لحظه

5 ایده متفاوت برای زندگی در لحظه حال و لذت بردن از آن

در یکی از یادداشت‌های فردریش شیلر، شاهر آلمانی، آمده است: " دشوار ترین چیز برای دیدن، دیدن آن چیزی است که درست پیش روی چشم قرار دارد!". شاید به همین دلیل باشد که خیلی از اوقات چیزهایی را که گم می‌کنیم درست مقابل چشمان ما هستند و تا زمانی که…