Browsing Tag

سوالات در سخنرانی

برگزاری و مدیریت جلسات پرسش و پاسخ بعد از سخنرانی

فلسفه ی سوال پرسیدن بسیار ساده است: پرسیدن سوال پاسخ‌هایی را به افراد ارائه می‌دهد که برای پیش رفتن در زندگی به آن نیاز دارند. اگر به شبانه روز زندگی خود نگاه کنید متوجه می‌شوید که کم‌تر پیش آمده است روز و شبتان را بدون سوال پرسیدن از…