Browsing Tag

شروع کردن

۸ ترفند برای این که سرصحبت را باز کنید و همه عاشق گفتگو با شما باشند!

فرض کنید مشغول قدم زدن هستید، همه چیز آرام است و یک لحظه هوس می کنید روی صندلی های پارک بنشینید که بر حسب اتفاق یک خانم یا آقا هم سن و سال شما نیز روی آن نشسته است. امروز بر خلاف گذشته اتفاقا حال و حوصله این که سر صحبت را باز کنید دارید.…

شروع کردن

شروع کردن همه‌ی ما رویا هایی از جایی که می‌خواهیم به آن برسیم یا کارهایی که دوست داریم در زندگی انجام دهیم در سرداریم و علت اینکه مردم به دنبال نوآوری هستند تا حدودی به خاطر این است که این رویا ها را تحقق بخشند. شما می‌توانید از آن رویا…