Browsing Tag

عزت نفس چیست

عزت نفس و ۴ گام اساسی برای رسیدن به آن

عزت نفس و ۴ گام اساسی که برای رسیدن به آن آیا تا بحال برای شما اتفاق افتاده که جلوی آیینه قرارگرفته و با خودتان حرف بزنید؟ خودتان را سرزنش کرده و یا از خود تعریف کنید؟ آیا خودتان را همانطور که هستید دوست داشته و قبول دارید و یا از دست…

بررسی نقش عزت نفس در ارتباطات و راه های توسعه آن در خود

برخی از انسان های اطرافمان این قدر روحیات و حالات رفتاری خاصی دارند که گاهی تصور می کنیم این ها از سیاره مریخ به روی زمین آمده اند. مگر با این فرضیات بشود واکنش های تعاملی آن ها را تحمل کرد. از خصوصیات و ویژگی های شخصیتی آن ها همین بس که…