Browsing Tag

عوامل ترس از سخنرانی

نگاهی بر سه عامل اصلی ترس از سخنرانی و راه‌های رویارویی با آن‌ها (2)

یکی از بحران‌های بزرگی که در سخنرانی با آن رو به رو هستیم ترس از سخنرانی است که بدان دچار می‌شویم؛ عامل اصلی ترس از سخنرانی! البته این ترس آن حسی نیست که ابتدای سخنرانی ظاهر شود و قطعا بعد از گذشت دقایقی از سخنرانی ناپدید شود. بلکه خیلی از…