Browsing Tag

نکات کلیدی در سخنرانی

فنون ارائه نکات کلیدی سخنرانی فقط در 10 دقیقه

بخش کلیدی سخنرانی، در واقع آن قسمت درجه یک یا طلایی سخنرانی است که همه ما می‌خواهیم به گوش مخاطب برسد و هر چیزی که فراموش شود، حداقل آن نکته طلایی از سخنرانی دریافت و به خاطر سپرده شود! برخی از متخصصان این بخش کلیدی را در واقع با نام "ایده…