Browsing Tag

همدردی

همدلی از همزبانی بهتر است

همدلی و همدردی حتما تا حالا این جملۀ معروف را شنیده‌اید: « همدلی از همزبانی بهتر هست.» ولی آیا فکر کرده‌اید که منظور گوینده از این جمله چیست.  همدلی و همدردی چه فرقی دارند؟ من اولین بار که پی به وجود تفاوت (تفاوت فنی این دو…