Browsing Tag

کمالگرایی چیست

راهنمای کامل برای این که بر مشکل کمالگرایی خود غلبه کنید

در انجام هیچ کاری احساس رضایتمندی نمی کنید؟ نمی توانید از پس بلندپروازی های خود در هر کاری برآیید و دائم خودتان را مقصر می دانید؟ از انتظارات بالایی از هر کسی دارید و فکر می کنید باید بتوانند کارها را به همان شکلی که فکر می کنید انجام دهند…