تست میزان خجالتی بودن

0 ۱۷,۶۶۶

تست میزان خجالت

هدف: بررسي ميزان خجالتي بودن افراد
مشاهده مقاله  پرسشنامه باورهای مرکزی

نظر خود را بنویسید

Your email address will not be published.