پرسشنامه باورهای مرکزی

0 ۳,۹۳۲

تست خودارزشیابی

متنی که می‎خوانید پرسشنامه باورهای مرکزی است. لطفا جملات زیر را بخوانید و هرکدام که در مورد شما صدق می‌کند کلمه درست و اگر صدق نمی‌کند کلمه غلط را بدهید. در پایان نمرات گفته شده را جمع کنید و نتیجه باورهای مرکزی خود را بخوانید.
مشاهده مقاله  تست کمال‌طلبی

نظر خود را بنویسید

Your email address will not be published.