اثر پیگمالیون چیست؟

اثر پیگمالیون چیست؟ به نظر شما چه عللی باعث می‌شود که یک کارمند، طی سه سال فعالیت در شرکت، عمل‌کرد مناسبی نداشته باشد و حتی از آن اخراج شود؛ اما به محض ورود به یک شرکت جدید با همان زمینهْ فعالیت قبلی، از همان ابتدا مثل یک گوهر بدرخشد؟…

جهیزیه از منظر قانون و عرف

در عرف به جهیزیه جهاز گفته می‌شود و شامل لوازم خانه می‌باشد و توسط خانواده دختر تهیه و به او هدیه می‌شود. البته در صورت توانایی مالی دختر، ممکن است جهاز توسط وی تهیه گردد. اموالی که تحت عنوان جهیزیه تهیه می‌شود در فرهنگ‌های مختلف متفاوت