چاشنی سخنرانی چیست؟

26

چاشنی سخنرانی

منظور از چاشنی سخنرانی چیست؟ تصور کنید که اگر زمان درست کردن غذا و در طول آماده شدن آن، به غذایتان چاشنی های مختلف نیافزایید، آیا آن غذا طعم مطلوبی خواهد داشت؟

در سخنرانی هم به همین ترتیب است. ما اگر مطالب سخنرانی را از اول تا آخر جلسه، خشک و خالی بیان کنیم، حتماً برای مخاطبان بسیار کسل کننده خواهد بود. پس بهتر است مطالب را طوری بیان کنیم که موضوع را در ذهن مخاطبان به تصویر بکشیم.

چاشنی سخنرانی چیست؟
چاشنی سخنرانی چیست؟

بعضی از چاشنی های سخنرانی عبارتند از:

  1. یکی از مؤثرترین تکنیک ها برای بیان مطالب و گیرایی سخنرانی، استفاده از عکس ها و تصاویر مرتبط با موضوع سخنرانی است.
  2. بیان داستانی که شامل محتوای سخنرانی باشد. وقتی موضوع خود را ابتدا با داستان شروع می کنیم، باعث می شود حتی اگر مخاطبان علاقه ای به موضوع سخنرانی نداشته باشند، به آن گوش فرا دهند و وارد موضوع و بحث شوند. در ضمن ذکر این نکته الزامی است که داستان باید هم سطح ادراک مخاطبان باشد.
  3. از همه ی حواس خود بهره بگیریم. باید هم از زبان بدن و هم حس بینایی و شنیداری خود استفاده کنیم تا بتوانیم به راحتی با مخاطبان ارتباط برقرار کنیم.
  4. مخاطبان را بخندانید(یخ شکنی): ما باید کاری کنیم که همه حاضران در جلسه احساس راحتی کنند. شوخ طبعی در طول سخنرانی باعث می شود که موضوع برای مخاطبان کسالت آور نباشد و احساس آرامش و راحتی بیشتر کنند.
  5. یکی از پرکاربرد ترین چاشنی های به کار برده شده در بین سخنرانان، استفاده از نقل قول هایی از افراد مشهور است. این نقل قول ها می توانند تأییدی بر حرف ها و سخنان ما باشند.
  6. برگزار کردن بازی هایی در مورد موضوع مورد بحث: بازی باعث می گردد که مطالب ارائه شده عمیقاً توسط مخاطبان درک شوند و جلسه از حالت یکنواختی خارج شود و در نهایت باعث مشارکت مخاطبان و سبب ایجاد رقابت و هیجان در بین آنها می شود.
  7. پرسش و پاسخ در طول سخنرانی: ما باید طوری جلسه را اداره کنیم که حضار احساس نکنند که فقط سخنران باید صحبت کند و آنها گوش فرا دهند. بلکه در طول جلسه باید در مورد موضوع مورد بحث از مخاطبان سؤال و نظرخواهی شود و متقابلاً به سؤالات آنها جواب داده شود.
مشاهده مقاله  اهمیت تعریف داستان در سخنرانی همراه با مثال کاربردی

نظر خود را بنویسید

Your email address will not be published.