زبان بدن چیست؟

65

اهمیت زبان بدن در سخنرانی چیست؟

به عنوان یک سخنران که مشغول آموزش سخنرانی و فن بیان  هستم  در بحث زبان بدن همیشه توصیه می کنم که تمام ویژگی های فیزیکی شما باید حس راحتی، اعتماد به نفس و کنترل سالن را به سایر افراد منتقل شود. حالت ایستادن شما نیز یکی از مواردی است که بیشترین تاثیر را دارد. در مقاله زبان بدن در سخنرانی هم به این مساله مهم اشاره کرده بودم.

در حین سخنرانی، کاملا صاف ایستاده و از خم شدن پرهیز نمایید. به طور مستقیم رو به مخاطبین بوده و هرگز نسبت به مخاطبین با زاویه نایستید. البته اگر به دنبال دریافت بازخورد از مخاطبین هستید، می توانید اندکی بدن خود را خم نموده و مخاطبین را به مشارکت ترغیب نمایید.

زبان بدن

می توانید دست های خود را در یکی از دو موقعیت زیر قرار دهید:

  1. اولین گزینه نگه داشتن دست ها در طرفین بدن می باشد. این حالت اندکی عجیب به نظر می رسد اما از سوی مخاطبین بسیار مناسب قلمداد می شود.
  2. گزینه دوم، قرار دادن یک دست در داخل دست دیگر و نگه داشت آنها در مقابل ناف می باشد.

برخی از سخنرانان نیز انگشتان یک دست خود را بر روی انگشتان دست دیگر خود قرار می دهند. این حالت اندکی پرمدعا به نظر رسیده و در نتیجه استفاده از این روش توصیه نمی شود اما با این حال برخی از افراد در این حالت احساس راحتی دارند.

اگر در پشت تریبون سخنرانی می کنید، دست های خود را بر روی تریبون قرار دهید. هرگز با دست های خود کناره های تریبون را در دست نگیرید، زیرا از سوی مخاطبین به گونه ای مشاهده می شوید که با گرفتن لبه های تریبون در حال نجات زندگی خود هستید. گزینه دیگر نیز قرار گرفتن اندکی با فاصله از تریبون می باشد که در این صورت می توانید یک دست را با دست دیگر گرفته و در مقابل ناف خود قرار داده و به سخنرانی خود ادامه دهید.

مشاهده مقاله  باور به خود

بسیاری از افراد می گویند که در نقطه ای از زندگیشان به آنها گفته شده است که در هنگام سخنرانی از زبان بدن استفاده نکنند. در این میان برخی از افراد نیز وجود دارند که استفاده از زبان بدن در حین سخنرانی را اقدامی دور از ادب قلمداد می کنند.

این راهنمایی ها به هیچ عنوان صحیح نمی باشد.

به عقیده کارشناسان زبان بدن، آلن و باربارا پیز، “استفاده از زبان بدن منجر به جلب توجه گردیده، تاثیر ارتباط را افزایش داده و گیرایی مطلب توسط مخاطبین را تقویت می نماید.

به عبارت دیگر، حرکات بدن نه تنها منجر به طبیعی تر دیده شما می گردند، بلکه تاثیر کلمات شما را نیز افزایش می دهند.

ما این موضوع را در تمام جلسات تمرین سخنرانی مشاهده می کنیم. زمانی که ما از افراد می خواهیم که در سخنرانی خود از زبان بدن استفاده کنند، کلمات آنها بهتر می شود. زبان بدن منجر به تفکر واضح تر و استفاده از جملات کوتاه تر می گردد.

به منظور استفاده بهینه از زبان بدن، حرکت دست های خود را به هیچ عنوان محدود نکنید. دست های خود را در پشت، در جیب یا بر روی میز قرار ندهید. این حالات اغلب توسط مخاطبین به عنوان تکبر قلمداد شده و توانایی درک مطالب شما توسط مخاطبین را کاهش می دهند.

زبان بدن

 

 

اگر شما نمی توانید از حرکات دست های خود در طول سخنرانی به طور طبیعی استفاده کنید، می توانید بلندی صدای خود را همانطور که در بخش انرژی به آن بدن کردیم، به میزان ۱۰-۱۵ درصد افزایش دهید، زیرا این امر منجر به افزایش میزان انرژی شما می گردد. همه ما دیده ایم زمانی که والدین نیز با صدای بلند با کودک خود حرف می زنند نمی توانند دست های خود را بدون حرکت نگه دارند، بنابراین افزایش بلندی صدا منجر به تحرک دست ها می گردد.

مشاهده مقاله  9 چیزی که قبل از هر چیز باید در سالن سخنرانی چک شود

هرچه میزان مخاطبین بیشتر باشد، حرکات دست های شما نیز باید بیشتر شود. اگر شما در یک جمع ۵۰۰ نفری سخنرانی می کنید، نمی توانید از چهره خود برای انتقال مطالب و ارتباط با مخاطبین استفاده کنید، زیرا چهره شما توسط همه افراد قابل مشاهده نمی باشد. بنابراین شما باید نکات کلیدی را به روش دیگری نظیر استفاده از حرکات دست انتقال دهید. در جمع های کوچکتر نیز خلاف شرایط فوق صادق می باشد زیرا شما می توانید با کوچکترین بدن نیز موضوع را برای افراد روشن تر سازید.

موثرترین حرکات، هدفمند و کنترل شده می باشند. به جای حرکت مداوم، برخی اوقات دست های خود را به مدت یک الی دو ثانیه حرکت ندهید.

به خاطر داشته باشید که استفاده از زبان بدن نباید حاکی از بی قراری شما باشد. یکی از مواردی که می تواند مانع از بی قراری شما در حین سخنرانی گردد، عدم در دست گرفتن برگه های کاغذ، کنترل پروژکتور، خودکار و … در حین سخنرانی می باشد. (اگر شما از کنترل پروژکتور برای تعویض اسلایدها استفاده خواهید کرد، توصیه می شود آن را بر روی میز قرار داده و در طول سخنرانی در دست نگه ندارید.)

با در دست نگه نداشتن این موارد، شما نه تنها مانع از حواس پرتی افراد می گردید، بلکه اعتماد به نفس خود را نیز افزایش می دهید.

 

نظر خود را بنویسید

Your email address will not be published.